Termowizja

Górny Śląsk – Zabrze, Ruda Śląska, Gliwice.

Termowizja – wykonywanie usług badań kamerą termowizyjną

Termowizja jest to tworzenie obrazu, które polega na rejestracji przez kamerę promieniowania emitowanego przez obserwowany obiekt, a następnie przetworzenie go na kolorową mapę temperatur. Dzięki obrazowi jest możliwe określenie, czy rozkład temperatur powierzchni jest nieprawidłowy np. w wyniku defektów izolacji, zawilgocenia i/lub wypływu powietrza.

Pomiary termowizyjne to metodą badawcza, która umożliwia śledzenie różnych procesów, których przebieg wiąże się ze zmianami emisyjności czy temperatury w czasie albo ze zróżnicowaniem obrazów termicznych poszczególnych obiektów.

Świadectwo energetyczne

Kiedy warto wykonać termowizję?

Termowizja czyli badanie kamerą termowizyjną będzie pomocne m.in. :

– gdy zależy nam na wykrywania zawilgoceń, błędów w izolacji cieplnej budynków i urządzeń chłodniczych, miejsc ucieczki ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania, lokalizacji miejsc pęknięć sieci grzewczej i wodociągowej

– w celu wykrywania pęknięć i niejednorodności materiałów

– w celu wykrywania mostów cieplnych w izolacji pieców elektrycznych, punktów przegrzania z powodu uszkodzeń izolacji pieców komorowych, pieców przelotowych, topielnych, suszarni, kotłów i rurociągów

– w celu wykrywania zbrojeń w betonie po uprzednim ich indukcyjnym nagrzaniu

– podczas badań urządzeń grzejnych gospodarstwa domowego

– podczas wykrywania punktów przegrzania w urządzeniach i instalacjach elektrycznych, jak np. bezpieczników, styków, łączników, linii napowietrznych i kablowych, podstacji, transformatorów, tyrystorów, silników, izolatorów, obwodów elektrycznych

Badanie termowizyjne przeprowadza się podczas sezonu grzewczego. Konieczne jest by różnica temperatur pomiędzy wnętrzem mieszkania w temperaturą na zewnątrz wynosiła co najmniej 15 stopni. Termowizję najlepiej przeprowadzić w pochmurny dzień lub późnym wieczorem – ze względu na stopień nasłonecznienia.

Nasze usługi w zakresie termowizji

Termowizja ma ogromne znaczenie! Dzięki badaniu kamerą termowizyjną w ciągu kilkunastu godzin ocenimy stan izolacji termicznej, wady instalacji grzewczych czy szczelność stolarki budowlanej. Przeprowadzamy badania na najwyższej jakości sprzęcie, w oparciu o wieloletnie doświadczenie w zakresie termowizji.

Oferujemy wykonanie prac termowizyjne jako osobnej usługi, jak również wykorzystujemy kamerę przed wykonaniem przez nas prac termomodernizacyjnych, dla oszacowania stanu budynku oraz po pracach termomodernizacyjnych dla potwierdzenia jakości wykonania.

Badania termowizyjne wykonujemy na terenie Górnego Śląska – w szczególności (audyt energetyczny) Zabrze, Ruda Śląska i Gliwice.

Masz pytania?

© P.K. Profess Projekt i wykonanie: Inbudo.pl