Audyt energetyczny

Górny Śląsk – Zabrze, Ruda Śląska, Gliwice

Audyt energetyczny

Audyting energetyczny – jest to zakres działań, które w konsekwencji przyczyniają się do wzrostu efektywności wykorzystania energii w zasobach budowlanych (stopniowy i konsekwentny) oraz spadku zapotrzebowania na energię w sektorze budownictwa, wzrostu jakości i standardu użytkowania budynków oraz wzrostu jakości i wartości budynków (w tym mieszkań). Są to czynności związane z dokładną analizą stanu pozyskiwania i użytkowania w konkretnym obiekcie, a następnie zaplanowanie możliwości poprawy tego stanu. Zgodnie z Ustawą Termomodernizacyjną, audytem energetycznym nazywamy opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt energetyczny stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego termomodernizacji.

Audyt energetyczny

Szczegółowe założenia dotyczące zakresu, treści i formy audytu energetycznego są przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego.

Doradztwo energetyczne, które oferujemy jest fundamentalną częścią audytingu. Bezpośrednio wpływa na uzyskanie celu, jakim jest ograniczenie zużycia energii i oszczędzenie pieniędzy. Istotnymi działaniami, które należy zbadać to:

– Analiza zużycia energii

– Analiza zapotrzebowania na moc

– Racjonalizacja zużycia

– Negocjacja ceny ( zmiana sprzedawcy energii )

Audyt energetyczny – jest to dokument, w którym znajdziemy powyższe analizy, określając bieżący stan budynku, wskazanie konkretnego usprawnienia z uwzględnieniem analizy ekonomicznej, czyniąc budynek energooszczędnym. Dobrze opracowany audyt energetyczny jest niezbędnym dokumentem do uzyskania dofinansowania inwestycji wg ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459). Audyt energetyczny jest dokumentem niezbędnym: właścicielom budynków jako podstawa podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji, a także bankowi udzielającemu kredytu jako dowód, że przedsięwzięcie jest uzasadnione ekonomicznie i nie budzi obaw co do spłaty kredytu. Także Bank Gospodarstwa Krajowego wymaga przedstawienia audytu jako dowódu, że przedsięwzięcie spełnia warunek Ustawy do przyznania premii termomodernizacyjnej.

W ramach prowadzonej przez nas działalności sporządzimy dla Państwa :

– audyt termomodernizacyjny budynków ( 10-lenia gwarancja na system ocieplenia – patrz oferta)

– audyt energetyczny źródeł ciepła, audyt efektywności energetycznej,

– audyt energetyczny jako załączniki do aplikacji składanych do NFOŚiGW w ramach GIS,

– audyt energetyczny składany do WFOŚiGW oraz banków,

– przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie.

Przeprowadzamy audyt wstępny, który pozwoli na podjęcie decyzji o tym czy audyt szczegółowy będzie konieczny. Wykonanie audytu wstępnego przez naszą firmę jest bezpłatne!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Realizujemy prace na terenie Górnego Śląska – w szczególności (audyt energetyczny) Zabrze, Ruda Śląska i Gliwice.

 

Masz pytania?

© P.K. Profess Projekt i wykonanie: Inbudo.pl