Dofinansowanie na ogrzewanie

Górny Śląsk – Zabrze, Ruda Śląska, Gliwice

Dofinansowania na ogrzewanie

Mamy na uwadze długotrwałe relacje z naszymi klientami, dlatego zakres prac firmy P.K.Profess nie kończy się na sporządzeniu audytu lub certyfikatu termomodernizacyjnego, ale pomagamy także w uzyskaniu dofinansowania poprzez przygotowanie wniosków i niezbędnej dokumentacji. Dofinansowanie na ogrzewanie jest dostępne dla wielu osób. Przed podejściem do konkretnego tematu, wspólnie z klientami omawiamy temat dofinansowania, przedstawiając projekty Unijne dostępne w danym czasie. Po wybraniu konkretnego programu wykonujemy wstępną analizę. Po zatwierdzeniu przez klienta i wpłaceniu zaliczki lub wadium, przystępujemy do pracy nad projektem. Oferta ta skierowana jest do małych i dużych przedsiębiorstw, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób prywatnych uzyskać dofinansowanie na ocieplenie lub na całość prac termomodernizacyjnych.

Dofinansowanie na ogrzewanie

Dofinansowanie na ogrzewanie – podpowiemy jak zdobyć fundusze na termomodernizację.

Obecnie mogą Państwo skorzystać z następujących programów wspierających inwestycje termomodernizacyjne, które mogą być wykorzystane jako dofinansowanie na ogrzewanie:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

NOWOŚĆ 2014r !!! Program „Kawka” służy likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Jest to projekt, który wszedł w życie z początkiem 2014 roku i będzie dostępny przez kolejne 5 lat. Dzięki uzyskanym środkom na ten cel skorzysta około 15tyś. mieszkańców na Górnym Śląsku, którzy będą mogli wymienić stare piece i kotłownie węglowe na nowoczesne kotły gazowe lub inne ekologiczne paliwa. Chętnie podpowiemy jakie szczegółowe warunki trzeba spełnić by otrzymać dofinansowanie na ogrzewanie.

Regionalne Programy Operacyjne

„Czyste powietrze i odnawialne źródła energii” – działanie 5.3 lub „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” – działanie 7.2

System Zielonych Inwestycji – GIS

Celem programu jest oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie CO2 poprzez wsparcie dla osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera. Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego i wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek. Wielkość dofinansowania jest uzależniona od wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji, uzyskanego w wykonanym audycie.

Mechanizm Norweski

Fundusze norweskie są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. W zakres pomocy wchodzi 8 obszarów wsparcia w tym ”Energia Odnawialna”, której celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza i zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Projekty kwalifikowane do programu to: a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, b) Zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla ww. budynków użyteczności publicznej o mocy do 5 MW nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej, pochodzących również ze źródeł odnawialnych c) Projekty mające na celu modernizację węzłów cieplnych o łącznej mocy do 3 MW dla ww. budynków użyteczności publicznej.

Proponujemy inwestorom profesjonalną kompleksową obsługę kolejnych etapów procesu termomodernizacji. Zaczynając od audytu energetycznego i wniosku o dofinansowanie, poprzez projekty budowlane wraz z formalnościami, aż do nadzoru nad inwestycją.

Zachęcamy do kontaktu – podpowiemy czy i Państwo możecie skorzystać z dofinansowania!

Masz pytania?

© P.K. Profess Projekt i wykonanie: Inbudo.pl