Ocieplanie budynków

Górny Śląsk – Zabrze, Ruda Śląska, Gliwice

Ocieplanie budynków

To zakres prac, które znacznie wpływają na zmniejszenie przewodzenia ciepła, czyli zmniejszy straty cieplne z budynku przez przegrody budowlane. Przed pracami ociepleniowymi należy wykonać prace termowizyjne oraz audyt termomodernizacyjny, które pozwolą dokładnie określi nam koszty potrzebnych prac do wykonania.

Ocieplenie domu

Ocieplanie domu, dachu, stropu, poddasza to wymierne oszczędności w ogrzewaniu.

Izolacyjność cieplna

Zróżnicowane temperatury po obydwu stronach warstwy materiału wywołują przepływ ciepła, którego wielkość zależy od przewodności cieplnej materiału. Niektóre materiały przewodzą ciepło bardzo słabo (np. styropian) inne, jak np. metale bardzo dobrze i tą zdolność określa współczynnik przewodzenia ciepła. Dlatego przy wyborze materiału na ocieplenie należy kierować się głównie tym parametrem. Im jest on mniejszy, tym większa jest jego izolacyjność. Istotny wpływ na przewodność cieplną materiału ma jego porowatość, gęstość i wilgotność. Wraz ze wzrostem wilgotności szybko wzrasta przewodzenie ciepła. W praktyce budowlanej przy określaniu właściwości izolacyjnych przegród należy więc uwzględniać rzeczywisty stan wilgotnościowy materiałów. Przy wyborze materiału należy również kierować się innym parametrem, który odgrywa istotną rolę , a mianowicie ciepło właściwe materiału. Jest to informacja o tym, jaka ilość ciepła jest potrzebna do podgrzania materiału u w warunkach wzrastającej o 1 K temperatury. Ciepło właściwe materiału jest to ilość ciepła potrzebna, aby podgrzać 1 kg materiału o 1 K. Im mniejszy współczynnik, tym mniejsze będą wydatki na ogrzewanie budynku.

Dom energooszczędny powinien zatrzymywać ciepło zimą zaś latem izolować wnętrza od upałów. Bardzo istotne jest by prawidłowo ocieplić poddasze i inne części domu tak by uniknąć najczęściej popełnianych błędów w ociepleniach takich jak np. mostki termiczne. Odpowiedni dobór termoizolacji korzystający z najnowszych technologii pozwoli osiągnąć najlepszy efekt w dziedzinie takiej jak ocieplanie budynków.

Ocieplanie budynków to nasz praca i pasja. Zajmujemy się usługami ociepleniowymi od ponad 3 lat, działając głównie na terenie Górnego Śląska.

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem naszych usług w zakresie ocieplenia budynku.

Masz pytania?

© P.K. Profess Projekt i wykonanie: Inbudo.pl