Termomodernizacja

Górny Śląsk – Zabrze, Ruda Śląska, Gliwice

Termomodernizacja

Czym właściwie jest termomodernizacja? zakres działań, które przyczyniają się do wzrostu efektywności wykorzystania energii w zasobach budowlanych (stopniowy i konsekwentny) oraz spadku zapotrzebowania na energię w sektorze budownictwa, wzrostu jakości i standardu użytkowania budynków oraz wzrostu jakości i wartości budynków (w tym mieszkań). Termomodernizacja to także czynności związane z dokładną analizą stanu pozyskiwania i użytkowania w konkretnym obiekcie, a następnie zaplanowanie możliwości poprawy tego stanu.

Termomodernizacja

Zgodnie z Ustawą termomodernizacyjną, audytem energetycznym nazywamy opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt energetyczny stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego termomodernizacji.Szczegółowe założenia dotyczące zakresu, treści i formy audytu energetycznego są przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego.

Doradztwo energetyczne, które oferujemy jest fundamentalną częścią audytingu. Bezpośrednio wpływa na uzyskanie celu, jakim jest ograniczenie zużycia energii i oszczędzenie pieniędzy. Istotne działania, o które należy zbadać to:

- analiza zużycia energii

- analiza zapotrzebowania na moc

- racjonalizacja zużycia

- negocjacja ceny ( zmiana sprzedawcy energii )

Audyt energetyczny i termowizja

Audyt energetyczny to dokument, w którym znajdziemy powyższe analizy, określając bieżący stan budynku, wskazanie konkretnego usprawnienia z uwzględnieniem analizy ekonomicznej, czyniąc budynek energooszczędnym. Dobrze opracowany audyt energetyczny jest niezbędnym dokumentem do uzyskania dofinansowania inwestycji wg ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459). Audyt energetyczny jest dokumentem niezbędnym: właścicielom budynków jako podstawa podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji, a także bankowi udzielającemu kredytu jako dowód, że przedsięwzięcie jest uzasadnione ekonomicznie i nie budzi obaw co do spłaty kredytu. Także Bank Gospodarstwa Krajowego wymaga przedstawienia audytu jako dowodu, że przedsięwzięcie spełnia warunek Ustawy do przyznania premii termomodernizacyjnej.

W ramach prowadzonej przez nas działalności sporządzimy dla Państwa :

- audyt termomodernizacyjny budynków ( 10-lenia gwarancja na system ocieplenia – patrz oferta)

- audyt energetyczny źródeł ciepła, audyt efektywności energetycznej,

- audyt energetyczny jako załączniki do aplikacji składanych do NFOŚiGW w ramach GIS,

- audyt energetyczny składany do WFOŚiGW oraz banków,

- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie.

Przeprowadzamy audyt wstępny, który pozwoli na podjęcie decyzji o tym czy audyt szczegółowy będzie konieczny. Wykonanie wstępnego audytu termomodernizacyjnego przez naszą firmę jest bezpłatne!

Świadectwo energetyczne, certyfikat energetyczny

Świadectwo energetyczne odgrywa istotną rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. To  dokument określający jakość budynku z punktu widzenia zużycia energii. Certyfikat energetyczny przyda się nie tylko po zakończonej budowie domu, ale i przed sprzedażą czy wynajmem lokalu.

P.K. Profess posiada w swojej ofercie także usługi sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Termomodernizacja wymaga także odpowiedniej dokumentacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą. Realizujemy prace w zakresie termomodernizacji na terenie Górnego Śląska – w szczególności (audyt energetyczny) Zabrze, Ruda Śląska i Gliwice.

Masz pytania?

© P.K. Profess Projekt i wykonanie: Inbudo.pl